Mesafeli Satış Sözleşmesi Koşullarımız

image description

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Teslimat ve İade KoşullarıMADDE 1 – TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme ve Kuluçka Merkezi Yeni Mahalle Aşık Veysel Bulvarı 4. Bina 7 Nolu Ofis Melikgazi/KAYSERİ/TÜRKİYE adresinde yerleşik İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ (sözleşmede bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile Alıcı (sözleşmede bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde ALICI’nın İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ faydalanmasına ilişkin hükümlerin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ’ne ait [www.ipekhosting.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Teslim Şartları:
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA, İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.


MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya ve/veya sözleşme yararına yapılan üçüncü kişiye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese/adreslere ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Üçüncü kişilere gönderilmesi talep edilen kitaplar açısından, sözleşmenin yararına kurulduğu üçüncü kişinin/kişilerin adresi/adresleri, www.ipekhosting.com web sitesi üzerinden ücretsiz kitap talep edenler arasından İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ tarafından seçilecektir. Sözleşmenin yararına yapıldığı üçüncü kişinin adresinin satış sözleşmesinin akdedilmesini takip eden 6 ay içinde tespit edilememesi durumunda mal, ALICI’nın adresine İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ tarafından kargolanır.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Türkiye içi gönderilerde malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ’ne aittir. Yurt dışı gönderilerde gümrük dahil tüm teslimat masrafları ALICI’ya aittir. İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ teslimatla ilgili her ödemeyi, malın www.ipekhosting.com adresi üzerinden alındığı sırada ALICI’dan tahsil eder. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı’ya ve/veya sözleşme yararına yapılan üçüncü kişiye teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI
ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, ürünü teslim aldıktan sonra cayma hakkına sahip değildir.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10 – MALIN/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, malın satin alındığı tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


İPEK HOSTİNG İNTERNET HİZMETLERİ
Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme ve Kuluçka Merkezi Yeni Mahalle Aşık Veysel Bulvarı 4. Bina 7 Nolu Ofis Melikgazi/KAYSERİ/TÜRKİYE

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin !

Tüm kampanyalardan ve duyurulardan anında haberdar olmak için Instagram hesabımızı takip edin.